Rostliny pro kočky jedovaté
V tomto článku představím rostliny, které jsou více či méně nebezpečné pro Vaše domácí mazlíčky. Rostliny tvoří primární a sekundární produkty svého metabolismu. Fytotoxiny, neboli rostlinné jedy jsou produkty sekundárního metabolismu, sloužící zejména k ochraně rostliny. Fytotoxiny jsou v rostlinách zastoupeny v různém množství, v závislosti na vnějších podmínkách, ve kterých rostlina roste. U dvou stejných rostlin pěstovaných různým způsobem a na různém místě se množství jedů může značně lišit.
Živočichové žijící volně v přírodě se většinou jedovatým rostlinám či jejich částem instinktivně vyhýbají, avšak pro domácí mazlíčky, kteří své instinkty dlouhodobým šlechtěním a soužitím s člověkem ztratili, představují značné nebezpečí.
JEDOVATÉ ROSTLINY, KTERÉ JSOU PŮVODCI OTRAV ZVÍŘAT V ČR:
1. Rosliny obsahující atropinové jedy (atropin, skopolamin, hyoscyamin) s účinkem na nervový systém, způsobující suchost sliznic, rozšíření zornic, motorický neklid, poruchy vidění, paralýzu dýchání, útlum nervového systému a následnou smrt:
 
Rulík zlomocný
(Atropa bella-dona)
Blín černý
(Hyoscyamus niger)
Durman obecný
(Datura stramonium)
 
   
2. Rostliny obsahující solaninové jedy (solanin, solanidin, solasodin) s účinkem na gastrointestinální trakt (žaludek a střeva), způsobující zvracení, krvavý průjem, selhání krevního oběhu, útlum nervového systému a dýchání s následnou smrtí. Hlízy brambor obsahují jen asi 1% solaninu, který se však inaktivuje varem, proto podáváte-li zvířatům brambory, vždy je tepelně zpracujte:
   
Lilek černý (Solanum nigrum)
Lilek brambor (Solanum tuberosum)
   
3. Rostliny obsahující nikotinové jedy, způsobující slinění, zvracení, průjem, křeče s následnou smrtí:
Tabák viržinský (Nicotiana tabacum)
 
4. Další rostliny se kterými se může zvíře setkat v přírodě:
Tis červený (Taxus baccata) - s obsahem jedů taxin a taxifilin, jedovatá je celá rostlina kromě červeného míšku, otravy bývají smrtelné.
Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) - obsahuje jed protoanemonin, způsobující zánět střev a žaludku, křeče a útlum dechového centra.
Oměj šalamounek (Aconitum napellus) - obsahuje jed akonitin, který patří mezi nejúčinnější jedy na světě a tvoří složku šípových jedu kurare.
Přeslička bahenní (Equisetum palustre) - obsahuje jed palustrin, na který jsou zvlášť citliví koně.
Starček přímětník (Senecio jakobea) - obsahuje jedy senecionin a senecin nebezpečné především pro skot a koně.
Kýchavice černá a kýchavice bílá (Veratrum nigrum, Veratrum album) - s obsahem protoveratrinu.
Ocún jesení (Colchicum autumnale) - obashuje velmi toxický kolchicin, má až karcinogenní účinky.
Mák setý (Papaver somniferum) - jedovatá je celá rostlina kromě semen, obsahující kodein, narkotin, papaverin,morfin a další.
Mák vlčí (Papaver rhoeas)
Rudodřevo koka (Erythroxylum coca) - jihoamerická rostlina obsahující kokain v listech.
Kulčiba hořká a kulčiba dávivá (Strychnos) - v semenech se nachází velmi nebezpečný křečový jed strychnin.
   
Lýkovec jedovatý ( Daphne mezereum)
 
5. Rostliny obsahující kyanogenní glykosidy:
všechny pěstované i plané peckovité a malvicovité rostliny obsahují tyto jedy v semenech a kůře, například mandloň obecná, meruňka, broskvoň, jetel, vikev.
     
mandloň obecná
 
6. Rostliny obsahující kardioaktivní glykosidy:
Smrt nastává poruchou srdečního rytmu.

Náprstník žlutý a červený (Digitalis lutea, D. purpurea) - obsahují jedy digitalin, digoxin a digitoxin.
 
7. Další rostliny obsahující glykosidy:
   
Mořská cibule (Scilla maritima)
Konvalinka vonná (Convallaria majalis)
8. Rostliny obsahjící toxické saponiny:
Vojtěška, jetel luční, jetel plazivý, komonice bílá, vlčí bob, brambořík evropský, koukol polní, břečťan popínavý
9. Rostliny obsahující toxické silice:
 
thuje
jalovec chvojka
jalovec obecný  
 
10. Rostliny obsahující toxické terpeny:
bavlník pryšec chvojka
11. Nejčastější pokojové a zahradní rostliny způsobující otravy u domácích zvířat:
monstera
filodendron
difenbachie anturium
aglaonema
kala
rhododendron (azalka) oleandr
amarylis
narcis
hyacint tulipán
   
kosatec
lilie
Pokud zjistíte, že Vaše zvíře pozřelo část jedovaté rostliny, vezměte s sebou zbytek rostliny a spěchejte k vetrináři. Proti mnoha jedům existují protijedy. V některých případech protijed nemáme a léčba otravy je pouze symptomatická = tlumí se klinické příznaky otravy.
Zvláštní pozor věnujte štěňatům nebo koťatům, pro které představují jedovaté rostliny zajímavou hračku ke žvýkání. Pokud si mládě pořizujete, rozhodně bych z jeho dosahu preventivně odstranila nebo zakryla výše uvedené rostliny.